EqualPayDay

EPD

14 november 2023
Vandaag is het EqualPayDay: de dag waarop werkende mannen evenveel verdienen als vrouwen die nog tot eind van het jaar moeten werken.
Meer dan ooit is de aandacht voor EqualPayDay nodig!
Nog steeds is er sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen die kan oplopen tot 15% of in sommige sectoren nog hoger! Of dieper! En ook in sectoren waar je het niet verwacht.

Situatie in het Noorden: Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland deed er samen met FNV onderzoek naar. Ook in het Noorden zijn de verschillen nog groot. Ook al lijken ze soms kleiner maar dat komt vooral door de structuur van onze economie.

Conclusie: er zijn zeker stappen gezet, ook in wetgeving, maar nog steeds is het niet gemakkelijk om je mond open te doen als het jou overkomt. We hebben nog wel een aantal decennia voor de boeg voordat de verschillen echt verdwenen zijn. En daar hebben we zowel mannen als vrouwen maar ook werkgevers en ondernemers die laten zien dat iets dat voor velen zo normaal lijkt het ook is.

Verkiezingen Tweede Kamer: Zevenpuntenplan Women Inc.
Nederland loopt achter op landen als Frankrijk en Spanje, die enkele jaren geleden al wetgeving invoerden tegen genderongelijkheid. Gelijk loon voor gelijk werk is een onderdeel, maar ook maatregelen voor de gelijke verdeling van zorgtaken en doorstroomkansen voor vrouwen die na een zwangerschap terugkeren in hun rol, zijn daar nu wettelijk geregeld. 'Nederland loopt daarbij achter,' stelt directeur Emma Lok van Women Inc.

Daarom ging Women Inc. deze verkiezingen opnieuw langs de politieke partijen met een puntenplan voor gendergelijkheid dat de organisatie graag in een regeerakkoord opgenomen wil zien. Daarin gaat het onder andere om gelijke kansen om werk en zorg (ook mantelzorg) te kunnen combineren, om een verplicht gendergelijkheidsplan voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, om het creëren van randvoorwaarden voor goede seksuele gezondheid en om een nationale strategie vrouwengezondheid.

Kieswijzer Online: De organisatie zette ook een kieswijzer online, die laat zien wat er in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen staat over het creëren van een gelijk speelveld.

 een kieswijzer 

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven