HomeNieuws en actualiteitenUitspraak rechter: OR-werk is werk!

Uitspraak rechter: OR-werk is werk!

18 juni 2018

Mag werkgever urenvermindering afwijzen, als daardoor alleen OR-werkzaamheden overblijven?
Uitspraak van de Rechtbank over een verzoek van een werkneemster, tevens OR-lid, die minder uren wilde werken.

rechterFeiten
Werkneemster werkt voor 24 uur per week als klantadviseur helpdesk. Zij is lid van de Ondernemingsraad en tevens secretaris van de OR. Hiervoor is werkneemster voor 16 uur per week vrijgesteld van haar werk als klantadviseur. De werkneemster verzoekt haar arbeidsduur met 8 uur terug te brengen naar een werkweek van 16 uur. Werkgever wijst dit verzoek af. Partijen verzoeken gezamenlijk aan de kantonrechter om deze zaak te behandelen en te beslissen.

Standpunt werkgever
Werkgever stelt dat binnen het klantteam wordt uitgegaan van een minimale arbeidsduur van 20 uur per week. Voor werkneemster wordt hierop al een uitzondering gemaakt. Werkgever wil dat werkneemster in ieder geval gedurende 8 uur per week als klantadviseur helpdesk werkzaam is zodat ze haar vaardigheden op peil houdt. Als werkneemster naast het OR-werk niet meer werkzaam is in haar eigenlijke functie, heeft ze niet langer de gewenste verbinding met de onderneming.

Uitspraak kantonrechter
De kantonrechter verwerpt het standpunt van werkgever. De rechter vindt dat het werk dat werkneemster voor de OR verricht tot haar overeengekomen werk behoort. Er is geen aanleiding een onderscheid te maken tussen de werkzaamheden als klantadviseur en haar werkzaamheden als secretaris van de OR. De kantonrechter beslist dan ook dat de arbeidsduur van werkneemster vanaf 1 april 2018 16 uur per week bedraagt en dat zij in die 16 uur werkzaamheden kan verrichten als secretaris van de OR, voor zolang zij lid is van de OR.

Commentaar
In deze uitspraak wordt bevestigd dat werkzaamheden voor de OR ook regulier werk zijn. De WOR gaat daar immers van uit (artikelen 17 lid 2 en 18). Natuurlijk is het wenselijk dat OR-leden voeling houden met de activiteiten van de onderneming en dat zij daarin goed inzetbaar blijven, maar dat kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door ook vrijgestelde OR-leden te blijven betrekken bij het werkoverleg en bijscholingsactiviteiten.

Bron: ungerels

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven