HomeNieuws en actualiteitenEen op de vijf werknemers vindt: schaf beoordelingsgesprek af

Een op de vijf werknemers vindt: schaf beoordelingsgesprek af

beoordeling14 december 2016

Ruim een op de vijf Nederlandse werknemers ziet het beoordelingsgesprek het liefst afgeschaft worden. En 80 procent denkt dat functionerings- en beoordelingsgesprekken in de huidige vorm hun langste tijd hebben gehad.

Hoe kunnen leidinggevenden feedback geven zonder hun werknemers te demotiveren?
Raet heeft in het jaarlijkse benchmarkonderzoek 1.100 Nederlandse werknemers hun mening gevraagd. De uitkomsten gelden voor zowel jongere als oudere medewerkers want tussen de verschillende generaties is vrijwel geen verschil te zien.

Frustratie, geen prestatieverbetering
De aversie tegen het traditionele beoordelingsgesprek komt doordat in beoordelings- en functioneringsgesprekken de focus veelal ligt op de minder goede punten van een werknemer. Deze 'zwakke-puntenbenadering' heeft niet het gewenste effect omdat niets zo moeilijk is als het verbeteren van zwakke punten. 
In het onderzoek blijkt dat beoordelingsgesprekken lang niet altijd tot prestatieverbetering leiden, maar juist tot frustratie bij werknemers. Ook kan de relatie tussen leidinggevende en medewerker erdoor beschadigen. Hoe kunnen leidinggevenden feedback geven zonder hun medewerkers te demotiveren?

Voorkeur voor continue feedback
De werknemers zelf weten ook goed wat er in de plaats zou moeten komen van de traditionele beoordelingsgesprekken. Ze zeggen liever continu feedback te geven en te ontvangen. Het verhogen van de frequentie staat dus ook hoog op hun wensenlijstje.
De behoefte om doorlopend met elkaar het gesprek aan te gaan wordt steeds groter. De werknemer wil graag zelf aan het roer staan van de eigen ontwikkeling. Maak hen daarom verantwoordelijk voor het eigen groeiproces en stem voortdurend de ontwikkelbehoefte en -doelstellingen af. Dat kan door de vragenformulieren aan de kant te schuiven en een dialoog aan te gaan.

Verleg de verantwoordelijkheid: Werknemer is eigenaar van gesprekscyclus
14 procent van de medewerkers geeft aan ernaar te verlangen zelf eigenaar te zijn van de gesprekscyclus. Medewerkers leggen in dit laatste geval resultaatafspraken vast en zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Tip:
Wanneer de OR aan de slag gaat met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp, dan blijft bij een verandering het instemmingrecht gelden.
Bron: Raet 

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven