HomeNieuws en actualiteitenHoe kan de OR werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Hoe kan de OR werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?


ppp10 juni 2016

Veel Nederlandse bedrijven doen in enige vorm aan MVO. Te vaak gebeurt dit hapsnap. Weinig bedrijven hebben MVO-beleid, dit blijkt uit de MVO monitor.

People, planet, profit; dat zijn de bekende mvo-pijlers. Voor de OR staat hierin de p van people centraal, de werknemers. Door in hun belang te werken aan inzetbaarheid, vitaliteit, loyaliteit en betrokkenheid heb je een positieve invloed op hun (werk)leven en vergroot je het succes van de hele organisatie.

Werk aan de vitaliteit van medewerkers
Werk om te beginnen aan de vitaliteit van de werknemers. Als werknemers zich goed voelen, werken ze productiever en verzuimen ze minder. Daarbij zijn vitale werknemers tevredener; als je je gezond en vitaal voelt, ga je met plezier naar je werk. Vitaliteitsmaatregelen zetten het belang van de werknemers voorop. De lijst met vitaliteitsmaatregelen is schier onuitputtelijk. Van een gezonde en veilige werkplek met voldoende licht en frisse lucht tot een gezonde lunch in de bedrijfskantine.

Vergroot de arbeidsmobiliteit van medewerkers
Een andere manier om het personeelsbeleid te verduurzamen is door werknemers ontwikkelkansen te bieden. Iedereen – van jong tot oud – wil een toekomst voor zichzelf zien. Door werknemers een opleiding aan te bieden of bij te scholen, verbeter je hun perspectief. Ze doen nieuwe ervaringen op, leren nieuwe vaardigheden en zijn breder inzetbaar. Dat is goed voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor de toekomst van de organisatie. Kijk bij het aanbieden van de opleidingen zeker ook naar de behoeften van de eigen organisatie.

Vrijwilligerswerk uitvoeren
MVO-beleid kan ook breder zijn dan het bedrijf. Het bedrijf kan zich inschrijven voor een vrijwilligerstaak en werknemers vragen dat vrijwilligerswerk uit te voeren. Organisaties denken bij bijdragen vaak aan een financiële bijdrage, maar dat is absoluut niet nodig. Het levert vaak veel meer op, als je niet met geld maar met diensten bijdraagt. Zo levert de organisatie de meest waardevolle bijdrage: doen waar je goed in bent. Een accountantskantoor kan bijvoorbeeld de belastingaangifte van een stichting voor zijn rekening nemen. Werknemers kunnen zich zo direct inzetten voor de maatschappij en de maatschappij ziet direct wat de organisatie doet. Zo verbeter je ook nog eens het imago van je organisatie.

Bron: MVO-monitor 2015

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven