HomeNieuws en actualiteitenWat mag werkgever vragen bij ziekmelding?

Wat mag werkgever vragen bij ziekmelding?

ziekteverzuim3 juni 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft toegankelijke regels voor het gesprek met een zieke werknemer. Wat mag de werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Enkele tips die zorgen dat de privacywetgeving niet wordt overtreden.

Naar deze gegevens mag de werkgever vragen:
De werkgever mag bij de ziekmelding van de werknemer uitsluitend de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer vragen en registreren:
1. het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
2. de vermoedelijke duur van het verzuim;
3. de lopende afspraken en werkzaamheden;
4. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
5. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is;
6. of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt.

Ad 4. Arbeidsongeval
De werkgever mag aan een werknemer vragen of de ziekte is veroorzaakt door een arbeidsongeval. De Arbowet verplicht de werkgever arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie

Ad 5. Verkeersongeval
Wanneer het verzuim van een zieke werknemer het gevolg is van een ongeval waarbij een aansprakelijke derde is betrokken, heeft de werkgever de mogelijkheid om het netto doorbetaalde salaris te verhalen op die aansprakelijke derde, ook wel regres genoemd.

Ad 6. Vangnetbepaling
De werkgever mag vragen of de werknemer onder een vangnetbepaling uit de Ziektewet valt. Let op: uitsluitend òf maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt, want je mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. De vangnetregeling geldt voor:
1- werkneemsters die doorzwangerschap arbeidsongeschikt zijn;
2- werknemers die door orgaandonatie arbeidsongeschikt zijn;
3- werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden die binnen vijf jaar na indiensttreding opnieuw arbeidsongeschikt worden en oudere werknemers die voorafgaand aan de indiensttreding minimaal 52 weken een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen en die binnen vijf jaar na indiensttreding langdurig ziek worden (zogenoemde noriskpolis).

Meer weten over de zieke werknemer en privacy?

De beleidsregels 'De zieke werknemer' van  de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hier te downloaden.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven