HomeNieuws en actualiteitenSER wil positie OR versterken, juist bij faillissement

SER wil positie OR versterken, juist bij faillissement

SER logo20 januari 2016

Ook bij een faillissement gelden de medezeggenschapsregels. Al lijkt iedereen dit te vergeten. de Sociaal-Economische Raad komt met een aantal praktische voorstellen om bestuurders, curatoren, rechters en werknemers bewuster te maken van de medezeggenschapsrechten tijdens surseance en faillissement.

Nu nemen die vaak klakkeloos aan dat inspraak van de baan is zodra een bedrijf in financiële nood belandt.
Bestuurders willen tot het laatste moment vechten voor hun bedrijf en ontkennen dat het vijf voor twaalf is. Bij de noodgrepen die ze uithalen wordt de OR niet betrokken.
De curator verzaakt en de OR vergeet van zijn rechten gebruikt te maken. Wat zijn de rechten en wat moet er anders?

1. Beter melden van het faillissement
 
Recent was het voor werknemers van V&D geen geheim dat er problemen waren. Toch kwam het faillissement als verassing. Werkgevers hoeven de faillissementsaanvraag niet voor advies voor te leggen aan de ondernemingsraad. De SER wil daarom dat er voortaan een kopie van de aanvraag naar de ondernemingsraad wordt gestuurd. Een rechter kan dan op het aanvraagformulier checken of dit ook is gedaan. Bij verzuim van deze regel door de aanvrager, kan de curator een gesprek aangaan met de OR.
Voor de ondernemingsraad is het zaak alert te zijn, en maandelijkse of tweemaandelijkse in de vergaderingen zich op de hoogte te stellen van de financiële toestand en andere belangrijke ontwikkelingen.

2. Adviesrecht bij verkoop of sluiting onderdelen beter benutten
Werkgevers hebben de plicht advies te vragen bij verkoop van een bedrijfsonderdeel, het uitvoeren van een reorganisatie of een sluiting van een vestiging. Dit recht geldt ook bij een faillissement, omdat de curator in de plaats van de ondernemer treedt. Hij is daarmee het aanspreekpunt.
De bewindvoerder moet zijn besluiten bij een doorstart voorleggen aan de OR. In de praktijk gebeurt dit zelden, want in geval van een negatief advies is de curator verplicht de verkoop een maand uit te stellen. Ook kan de OR in beroep gaan, wat de afhandeling vertraagt. De curator wil juist snel handelen, soms in een in aantal uren of dagen.


Recent heeft de OR bij V&D op eigen initiatief een brief naar de curator gestuurd waarin de raad zich verzette tegen terugverkoop aan de Amerikaanse private equity-partij Sun Capital. Of de curatoren naar deze wens hebben geluisterd, wordt deze week duidelijk.


3. Harder vechten voor arbeidsvoorwaarden
Een werkgever moet een instemmingverzoek indienen bij de OR als hij wijzigingen wil aanbrengen in werktijden, regelingen voor ziekteverzuim en andere arbeidsvoorwaarden. Bij een faillissement kan de curator het personeel zonder inspraak de wacht aanzeggen. Dit komt omdat de curator een bijzondere positie heeft met een ruim mandaat vanwege de noodsituatie. Het UWV betaalt vervolgens zes weken het loon door. De arbeidsvoorwaarden zijn niet langer geldig. Bij een doorstart kan de nieuwe eigenaar zelf bepalen wie er in dienst komen en tegen welke salarissen en privileges. De curator kan voor het personeel goede voorwaarden te bedingen bij nieuwe kopers. Denk daarbij aan het aantal banen dat behouden blijft. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de OR en de adviseurs van de OR. De SER wil dat opleidingsinstituten en adviseurs curatoren daar op attent maken.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven