HomeNieuws en actualiteiten

OR en Faillissement

23 maart 2016
Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Het is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren.

Lees meer...
 

OR let op dossieropbouw bij ontslag

dossier15 maart 2016

Het nieuwe ontslagrecht stuurt directies in de richting van dossieropbouw over werknemers. De OR heeft instemmingsrecht over wijzigingen in dossieropbouw.

Lees meer...
 

Onderbetaling van vrouwen: een verbetervoorstel

8 maart 2016

Voor hetzelfde salaris 64 dagen per jaar langer werken dan mannen. Dat is de situatie voor vrouwen in het Nederland nog altijd.

Lees meer...
 

SER wil positie OR versterken, juist bij faillissement

SER logo20 januari 2016

Ook bij een faillissement gelden de medezeggenschapsregels. Al lijkt iedereen dit te vergeten. de Sociaal-Economische Raad komt met een aantal praktische voorstellen om bestuurders, curatoren, rechters en werknemers bewuster te maken van de medezeggenschapsrechten tijdens surseance en faillissement.

Lees meer...
 

Wetsvoorstel: OR krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

24 december 2015

De OR krijgt het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Staatssecretaris Klijnsma stuurt vandaag een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer.

Lees meer...
 

Pagina 11 van 31

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven